ادمین حرفه ای اینستاگرام میتواند چه فعالیت هایی انجام دهد ؟

بنظر شما یک ادمین حرفه ای اینستاگرام چه کارهایی باید یاد داشته باشد ؟   – به طور مکرر استوری منتشر کنید ادمین حرفه ای اینستاگرام باید بداند که استوری هم مانند لایو طرفدار زیادی دارد و باید با ان ارتباط برقرار کنید.چرا؟! چون روزانه ۵۰۰ میلیون نفر استوری های اینستاگرام را می بیندد و …

ادمین حرفه ای اینستاگرام میتواند چه فعالیت هایی انجام دهد ؟ ادامۀ مطلب »